Udokumentuj opłatę na PSZOK

W związku z zaistniałymi przypadkami „podrzucania” odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku przez osoby spoza terenu Gminy Godów, które w ostatnim czasie znacznie się nasiliły, informuje się, że w celu właściwej identyfikacji osób dostarczających odpady do punktu należy przedłożyć do wglądu: – dokument potwierdzający ostatnią wpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub informację z Urzędu Gminy Godów […]

Read more

WAŻNE – złóż deklarację do CEEB!

W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na nasze zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych, niesprawnych kotłów – tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na świecie i stanowi także istotny problem w krajach UE. W Polsce poblem smogu występuje co najmniej od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenia […]

Read more

Informacja o złożonych wnioskach na wymianę źródła ciepła w ramach PONE

Wójt Gminy Godów wraz z Radą Gminy Godów informuje, że w ramach naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na wymianę źródła ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  na terenie Gminy Godów w terminie od 24 marca do 9 kwietnia 2021 r wpłynęło 519 wniosków o udzielenie dofinansowania, w tym na: wymianę tradycyjnego kotła węglowego na kocioł gazowy – 276 wniosków […]

Read more

Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny

Szanowni Mieszkańcy od dziś do 30 czerwca 2021 roku, ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w NSP2021 jest obowiązkowy. Objęci zostali nim wszyscy mieszkańcy naszego kraju (zarówno Polacy, jak i obywatele innych państw), jak również stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Zaleca się, aby w obecnej sytuacji […]

Read more

Nabór wniosków na dofinansowanie w roku 2021 na wymianę węgłowych zasypowych piecy

Szanowni Mieszkańcy!!! Wójt Gminy Godów informuje, że w dniach od 24.03.2021 r. do 09.04.2021 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie w roku 2021 dofinansowania na wymianę węglowych, zasypowych kotłów centralnego ogrzewania na: kotły gazowe, kotły węglowe 5 klasy z automatycznym podawaniem paliwa, kotły na biomasę 5 klasy, lub pompy ciepła. Wniosek o udzielenie dofinansowania, wraz z wymaganymi załącznikami, udostępniony jest na […]

Read more

Funkcjonowanie Urzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy! Informuję, że od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania w Urzędzie Gminy w Godowie wprowadza się ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów. Prosimy o kontakt z urzędem w formie: telefonicznej, mailowej, za pośrednictwem ePUAP, drogą pocztową poprzez wrzucenie koperty (dokumentu, wniosku, podania, informacji) do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu Sprawy, które wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim […]

Read more

Dotacja celowa na przyłącza kanalizacji sanitarnej

SZANOWNI MIESZKAŃCY SOŁECTWA KROSTOSZOWICE! Informujemy, iż właściciele posesji, którzy podłączą swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie do 12.03.2021r. mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę przyłącza kanalizacyjnego w wysokości do 800zł, zaś po wyznaczonym terminie maksymalna kwota dotacji będzie wynosić do 400zł.W celu uzyskania dofinansowania należy PRZED REALIZACJĄ ZADANIA złożyć w Urzędzie Gminy Godów wniosek w sprawie dotacji celowej […]

Read more

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, i długich lat życia wypełnionych miłością, radością i szacunkiem ze strony Waszych rodzin i społeczeństwa, zadowolenia z wnuków oraz samych słonecznych                                                i […]

Read more

Zapisy na szczepienia ma koronawirusa punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Godów

Informujemy, że w punktach szczepień na koronawirusa (COVID-19) zlokalizowanych w Gminie Godów przyjmowane są telefoniczne zapisy na szczepienie.Kontakt:1) Punkt Szczepień Poradnia lekarza POZ Eugeniusz Brzemia, ul. Wyzwolenia 10, 44-348 Skrzyszów, kom. 661 331 7272) Punkt Szczepień Poradnia lekarza POZ Eugeniusz Brzemia, ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów, tel. 32 4765518, kom. 661 331 727. Źródło: www.godow.pl

Read more
1 2 3 43