Protokoły z posiedzenia Rady Sołeckiej

rada solecka

Protokoły z Rady Sołeckiej za rok 2017:

– protokół z dnia 20 stycznia 2017 r dostępny tutaj dyskietka.

Protokoły z Rady Sołeckiej za rok 2016:

– protokół z dnia 16 grudnia 2016 r dostępny tutaj dyskietka.

– protokół z dnia 8 lipca 2016 r dostępny tutaj dyskietka.

– protokół z dnia 16 czerwca 2016 r dostępny tutaj dyskietka.

– protokół z dnia 22 marca 2016 r dostępny tutaj dyskietka.

– protokół z dnia 2 marca 2016 r dostępny tutaj dyskietka.

Protokoły z Rady Sołeckiej za rok 2015:

– protokół z dnia 6 sierpnia 2015 r dostępny tutaj dyskietka.

– protokół z dnia 28 kwietnia 2015 r dostępny tutaj dyskietka.