Obiekt sportowy „Orlik”

Orlik

Orlik

W ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenach po byłej kopalni powstał kompleks sportowy „Orlik” w skład którego w chodzą dwa boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki wraz z szatniami i  zapleczem socjalnym.

Obiekt powstał w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, który został przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Exspose w dniu 23  listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego.

Łączny koszt budowy kompleksu wyniósł: 1.537.308 zł. w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 333.000 zł. oraz ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 333.000 zł.

W pobliżu kompleksu boisk znajduje się teren rekreacyjny „Mustang”. Na obszarze tym organizowane są liczne festyny i pokazy koni.