Rada sołecka

W dniu 25 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym dokonano wyboru do Rady Sołeckiej i sołtysa sołectwa Krostoszowice. Wybory są zwoływane na podstawie uchwały Nr XVI/135/08 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krostoszowice oraz rozdziału VI statutu. Sołtysem został Krzyżok Wiesław.

soltys

sołtys

Sołtys Wiesław Krzyżok

rada solecka

W skład Rady Soleckiej wchodzą:

Krzyżok Wiesław

Gąsior Zbigniew

Marcisz Artur

Marcin Fros

Adam Rduch

Radni Gminy z okręgu wyborczego Krostoszowice-Podbucze:

Nawrat Tomasz

Gąsior Kamil

Statut Sołectwa Krostoszowice dostępny tutaj:  dyskietka

Informacje na temat Funduszu Sołeckiego dostępne tutaj: dyskietka

Protokoły z posiedzenia Rady Sołeckiej dostępne tutaj: dyskietka

Dodaj komentarz