Historia sołectwa

Krostoszowice 2

Fot. Zbiór archiwum Gminy Godów

Pierwsze wzmianki o wiosce datowane są na 1416 rok. W średniowieczu stanowiła własność rycerską. Od XVI wieku wchodziła w skład państewka wodzisławskiego. Miejscowość ta stanowiła odrębną gminę, posiadającą pieczęć: wyobrażenie św. Jana Nepomucena pomiędzy dwoma domami. Jan Nepomucen w ręku trzymał krzyż i gałązkę palmową. W końcu XVIII wieku w wiosce mieszkało jedynie 11 rodzin: 11 pełnorolnych chłopów, 3 zagrodników i 1 chłop. W latach 20-tych XIX wieku w 22 domach mieszkało 155 osób, natomiast w 1940 roku liczba mieszkańców wzrosła do 700. Zabudowania mieszkaniowe we wsi rozłożyły się po dwóch stronach naturalnego ścieku wodnego, co widać znakomicie na mapie z XVIII wieku. Poniżej wsi istniał niewielki staw i młyn. Mieszkańcy utrzymywali się z rolnictwa, prowadzone na mało urodzajnych glebach. Kolorowy plan budowy młyna można oglądać w raciborskim muzeum, a został on sporządzony w latach 1920-1921. W latach 1901-1902 wybudowano małą szkolę. Szkolę rozbudowano w latach 1964-1967, 1984-1987. W latach 90 wybudowano nową salę gimnastyczną. Do szkoły uczęszczają również dzieci z Podbucza. Po II wojnie światowej zbudowano w 1976 pawilon handlowy, w którym mieściły się Klub Rolnika oraz biblioteka. Na terenie wsi kopalnia KWK 1 Maja wybudowała szyb. W 1945 roku Krostoszowice weszły w skład gminy Godów, w 1954 roku w skład gromady Skrzyszów, a w 1973 roku znowu w skład gminy Godów, stanowiąc odrębne sołectwo. W 1983 roku poświecono kościół i utworzono samodzielną placówkę duszpasterską, a w 1991 roku erygowano parafię. W 1992 roku do użytku w oddano nowo wybudowaną salę gimnastyczną. Od 2012 roku na terenie byłem szybów kopalnianych powstał kompleks sportowo-rekreacyjny, który obecnie jest miejscem spotkań mieszkańców oraz miejscem, w którym odbywają najważniejsze wydarzenia w sołectwie.

Z wioski pochodzi ks. Wiesław Hudek – muzykolog, kapłan i poeta.

 

Źródło: „Szklakami Zielonego Śląska” autorstwa: Daniel Jakubczyk, Aleksander Żukowski

Dodaj komentarz