Krostoszowice

herb Krostoszowic

Herb Krostoszowic

To wieś leżąca w północnej części gminy Godów, jest ona najbardziej pagórkowatą miejscowością pochodzącą z 1416 roku. Miejscowość, która swą historię wiązała z sąsiednim Skrzyszowem. Po latach dewastacji ekologicznej prowadzonej przez górnictwo, ostatnio widoczna jest poprawa stanu naturalnego środowiska. Prawie 100-letnia szkoła, nowy kościół św. Jana Nepomucena oraz kompleks sportowo-rekreacyjny to główne ośrodki życia społecznego mieszkańców.

Nazwa wsi patronimiczna utworzona od imienia Krostosz lub Krostosza alba od nazwiska dziedzica wsi, rycerza Jontka Krostoszowickiego – właściciela Godowa. Sołectwo obecnie obejmuje powierzchnię 227 ha.

Mapka sołectwa dyskietka

Wykaz ulic w sołectwie:

  • Brzozowa,
  • Leśna,
  • Gustawa Morcinka,
  • Olszyńska,
  • Szybowa,
  • Środkowa,
  • Turska,
  • Wąwozowa,
  • Wspólna.

Dane statystyczne:

Liczba mieszkańców: 1043 (stan na 31.12.2016 r.)

Powierzchnia: 267 ha

Kod pocztowy: 44-348