Zmiana siedziby części referatów Urzędu Gminy Godów

Z dniem 1 marca 2024 r. ulega zmianie siedziba niektórych referatów działających do tej pory w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53. Od 1 marca 2024 r. w budynku zlokalizowanym pod adresem: 44-340 Godów, ul. 1 Maja 63 (budynek byłego ośrodka zdrowia, znajdujący się przy skrzyżowaniu z drogą wiodącą do centrum handlowego) będą mieścić się biura:

  1. Zastępcy Wójta Gminy (II piętro);
  2. Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (parter) – będzie tu istniała możliwość uiszczenia opłaty skarbowej;
  3. Referatu Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej (I piętro);
  4. Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (I piętro).

Godziny urzędowania oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

Linki do podstawowych informacji

Adres i godziny urzędowania UG w Godowie.

Telefony do poszczególnych referatów.

Źródło: www.godow.pl