Kompleks sportowo-rekreacyjny „Orlik”

Orlik

Boisko Orlik

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z terenem rekreacyjnym „Mustang” w Krostoszowicach złożony z boisk do piłki nożnej, koszykówki, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ścieżki edukacyjno-dendrologicznej i wiaty jest bez wątpienia wzorcowym obiektem na terenie Gminy Godów.

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i sektora publicznego powstał projekt, który wyróżnia się na tle innych tego typu inwestycji zrealizowanych na terenie województwa śląskiego. Dzięki pomysłowości i uporowi samorządowców powstał piękny, nowoczesny kompleks, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje pasje i zainteresowania.

Krostoszowice 1

Plac zabaw

Inwestycja wpływa na rozwój społeczny, propagując wartościowe modele spędzania czasu wolnego. Interdyscyplinarność obiektu sprawia, że praktycznie każdy może znaleźć swoją dyscyplinę sportu, w której może się realizować. Z obiektów kompleksu regularnie korzystają uczniowie z całej gminy, mieszkańcy gminy oraz miejscowe drużyny piłkarskie. Na kompleksie sportowo-rekreacyjnym organizowane są różnorakie zawody sportowe o zasięgu lokalnym np.: zawody Nordic Walking, Bieg Zakochanych, Bieg Żubra, a także imprezy kulturalne i rozrywkowe (np. coroczny Pokaz Konia Śląskiego).

Inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców okolicznych

Wagonik upamiętniający szyb KWK 1 Maja

Wagonik upamiętniający szyb KWK 1 Maja

miejscowości, zwiększyła dostępność mieszkańców obszarów wiejskich do terenów rekreacyjnych. Zrealizowano ją z myślą o mieszkańcach całej gminy i cel ten został osiągnięty, co potwierdza dotychczasowe korzystanie z obiektu przez wszystkich mieszkańców bez względu na wiek.

Dzięki budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego zdecydowanie zwiększył się dostęp do sportu i kultury dla społeczności lokalnej. Powstał projekt umożliwiający rozwój kultury fizycznej w gminie. Społeczność lokalna jest zaangażowana w utrzymanie powstałego obiektu poprzez współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie obiektu oraz poprzez wkład pracy polegający na utrzymaniu porządku i czystości na terenie inwestycji.

Siłowinia w Krostoszowicach

Siłownia zewnętrzna

Miejscowe władze oceniają, że inwestycja wpłynęła w dużym stopniu na promocję gminy. Miejsce to na stałe wpisało się w gminny krajobraz. Jest to inwestycja, której mogą pozazdrościć mieszkańcy wielu miejscowości o dużo większych możliwościach inwestycyjnych.

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z terenem rekreacyjnym „Mustang” w Krostoszowicach powstał miejscu byłego szybu kopalni KWK 1 Maja. O górniczej przeszłości terenu rekreacyjnego przypomina węglarka, wagonik, koło z wierzy oraz tablica upamiętniająca wypadek.

Na terenie całego obiektu znajdują się ławki i kosze na śmieci. Wokół boiska powstały miejsca parkingowe. Obiekt ma zapewniony dojazd utwardzoną drogą gminną, na obiekcie znajduje się również ciąg pieszojezdny umożliwiający poruszenie się po terenie.

W 2014 roku kompleks został uzupełniony o sprzęt do ćwiczeń kalinistycznych.

Informacje na temat poszczególnych urządzeń znajdujących się na kompleksie znajdują się tutaj:

1. Kompleks boisk

2. Ścieżka dendrologiczno-edukacyjna

3. Siłowania zewnętrzna

4. Sprzęt do ćwiczeń kalinistycznych

5. Wiata