Duszpasterze parafii

Duszpasterze parafii

Ks. Zygmunt Perdyła

DSC_0152

ks. Zygmunt Perdyła

Był synem Wiktora i Jadwigi z domu Piwoń. Urodził się 15 marca 1933 roku w Kochłowicach, ochrzczony w parafii Trójcy Przenajświętszej. W latach 1939-1944 roku uczył się w szkole powszechnej w Kochłowicach, a po wojnie uczęszczał do Koedukacyjnego LO w Wirku. Po maturze w 1950 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1956 roku w Krakowie z rąk ks. bpa Franciszka Jopa. Kapłańska posługę pełnił w parafii Bożego Ciała w Zabrzu Kończycach i Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie. 13 grudnia 1968 roku ks. bp Herbert Bednorz mianował go administratorem parafii św. Michała Archanioła w Skrzyszowie, którą objął 22 stycznia 1969 roku. 17 października 1983 roku z parafii w Skrzyszowie został wydzielona parafia św. Jana Nepomucena w Krostoszowicach. Ks. Perdyła 28 października 1983 roku został jej duszpasterzem. Jako parafia została erygowana 1 lipca 1991 roku. W 1986 roku w czasie urlopu spędzone w Niemczech doznał częściowego paraliżu. Dzięki intensywnej rocznej terapii odzyskał w znacznym stopniu sprawność fizyczną, jednak pozostały poważne uciążliwości po przebytym paraliżu sprawiły, że zwrócił się do księdza bpa Henryka Bednorza z prośbą o rentę inwalidzką, na którą przeszedł 25 sierpnia 1990 roku. Zamieszkał na terenie parafii Krostoszowice. Jako rencista angażował się w duszpasterstwo w diecezji Paderbon w Niemczech i od 1 września 1994 roku w diecezji Linz w Austrii, gdzie był kuratusem parafii Riedau i Dorf an der Pram. Zmarł w Riedau 30 sierpnia 1997 roku. Jego pogrzeb odbył się 7 września 1997 roku w Krostoszowicach, gdzie spoczął na cmentarzu parafialnym.

Życiorys na podstawie: s. M. Czesława Smolorz „Dzieje Skrzyszowa na tle historii Górnego Śląska i ziemi wodzisławskiej.” Rok wydania 2016 r;  AAK, AP 627; Schematyzm (1983-1995); J. Krętosz; Nekrolog, WA 1997, nr 11. S.556-558; [w] J. Myszor red. Słownik biograficzny ?, s. 302

Ks. Jan Bracik

bracik

Ks. Jan Bracik

Ks. Jan Bracik urodzony w 1946 roku, pochodzi z Katowic z Giszowca. Święcenia Kapłańskie przyjął w 1975 roku. Po święceniach ksiądz został wikarym w parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. W latach 1977-1978 był opiekunem Parafialnego Chóru św. Cecylii. W roku 1993 został proboszczem w Szczygłowicach z zaledwie ośmioletnim doświadczeniem duszpasterskim. Pomimo tego, ówczesny biskup katowicki Herbert Bednorz mianował go następca tragicznie zmarłego proboszcza Szulca. Było to bardzo wymagające zadanie, gdyż parafia w Szczygłowicach była placówką trudną. Wybudowany po wojnie kościół wymagał dokończenia. Nie bez znaczenia były wciąż wówczas żywe uprzedzenia Ślązaków z Krzyżówki do napływowej ludności nowego osiedla. Ks. Bracik, choć urodził się w fundamentalnie śląskim Giszowcu, zyskał ogromną popularność wśród „goroli” z osiedla. To właśnie wspólnie z nimi wybudował wieże kościelnej dzwonnicy. Parafianie przez nikogo nie przymuszani, ochoczo i zupełnie bezinteresownie przystępowali do ciężkiej pracy na budowie. Dzwonnica nie była jednak kresem zamiarów księdza Bracika. Następnym zadaniem stało się wybudowanie kościoła na osiedla, w miejscu gdzie obecnie funkcjonuje targowisko. Tego celu jednak nie udało się zrealizować, gdyż przeniesiono nagle w 1990 ks. Bracika do malutkiej parafii w  Krostoszowicach. Jednym z głównych zadań ks. Jana było dokończenie budowy kościoła (wieży kościelnej). W dniu 1 lipca 1991 została w Krostoszowicach erygowana parafia a ks. Jan Barcik został jej proboszczem. W listopadzie 1999 roku z inicjatywy ks. Jana w Podbuczu poświęcono nowo wybudowaną kaplicę pw. Miłosierdzia Bożego. Obecnie ks. Jan jest emerytowanym kapłanem, pełniąc funkcję ks. seniora w parafii w Krostoszowicach. Funkcję Proboszcza Parafii pełnił do 2011 roku

Część informacji zaczerpnięta z www.osiedleszczyglowice.blogspot.com

Ks. Rajmund Żurek

ks rajmund zurek

Ks. Rajmund Żurek

Jest synem Wiktora i Magdaleny z domu Sklorz. Urodzony 9 listopada 1965 roku w Rudzie Śląskiej. Ks. Rajmund ma dwie siostry: Beatę oraz SM. Dorotę (Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety – obecnie katechetka w parafii pw. Ducha Świętego w Tychach dzielnica Żwaków). W roku 1980 ksiądz ukończył Szkołę Podstawową nr 27 w Rudzie Śląskiej. W 1984 roku zdał maturę w Liceum. Od 1984 – 1990 uczęszczał do Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia Kapłańskie przyjął 12 maja 1990 roku. Od 2011 Ks. Rajmund Żurek jest proboszczem Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Krostoszowicach.

Ks. Rajmund pełnił posługę w następujących parafiach:

– 1990 – 1992 Rybnik Chwałowice (wikary)

– 1992 – 1994 Katowice Podlesie Śląskie (wikary)

– 1994 – 2000 Katowice Osiedle Paderewskiego (wikary)

– 2000 – 2003 Ruda Śląska Godula (wikary)

– 2003 – 2006 Bełk

– 2006 – 2011 Świętochłowice Lipiny Śląskie

– 2011 – nadal Krostoszowice