Ścieżka dendrologiczno-edukacyjna

Ścieżka dendrologiczno-edukacyjna

Ścieżka dendrologiczno-edukacyjna

W dniu 26.06.2013 r. odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki dendrologicznej w Krostoszowicach, zrealizowanej w ramach zadania „Edukacyjne spotkania z przyrodą – budowa ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu LGD” dofinansowanego w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ścieżka składa się z Witacza , Cymbałów Leśnych, 10 przystanków zawierających informacje z zakresu wiedzy ogólnej przyrodniczej (m.in.: fazy życia lasu, układ piętrowy lasu, użytkowanie lasu oraz lekcja dendrologii).