Podstawowe informacje

Lokalizacja Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach

Lokalizacja:

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka

w Krostoszowicach

ul. Gustawa Morcinka 4

44-438 Skrzyszów

tel. 32 47 26 067

e-mail: sekretariat@spkrostoszowice.pl

 

Godzinny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek – piątek

7:00 – 15:00

 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach jest Pani Marzena Sitko.

Obecnie w szkole funkcjonuje 5 klas szkoły podstawowej oraz dwa oddziały przedszkolne. Dbając rozwój edukacyjny uczniów, Szkoła Podstawowa w ostatnich latach brała udział w realizacji projektów edukacyjnych, które pozwoliły na doposażenie bazy dydaktycznej oraz na poznanie motyw/innowacyjnych metod nauczania. Do najważniejszych realizowanych projektów należą projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: „Mój Europass kluczem do sukcesu”, „Uczę się i rozwijam”, „Ja też chcę być przedszkolakiem” oraz „Przygoda z edukacją”.

Szkołą bierze również udział w różnych programach rządowych takich jak: „Owoce w szkole” oraz „Trzymaj formę”.

Szkole funkcjonuje również stołówka, gdzie uczniowie mogą wykupić posiłki.

 

Więcej informacji o szkole na stronie www.spkrostoszowice.pl