Harmonogram odbioru odpadów

Poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Godów od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. W okresie tym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmować się będzie wybrana w postępowaniu przetargowym firma PPUH Komunalnik sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju. Stawka za odbiór odpadów wyniesie 31 zł.

Stawka za śmieci w 2023 r.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w 2024 r. wyniesie, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a w przypadku samodzielnego kompostowania odpadów będzie to 28 zł.

Harmonogram odbioru śmieci można pobrać poniżej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych