Nowy Sołtys, Nowa Rada Sołecka

W dniu 24 czerwca 2024 roku odbyło się zebranie wiejskie w Krostoszowicach, podczas którego mieszkańcy wybrali sołtysa oraz radę sołecką nowej kadencji. Dotychczasowy sołtys Krostoszowic Wiesław Krzyżok nie ubiegał się o kolejną kadencję. Uczestnicy zebrana zgłosili trzech kandydatów: Krystiana Kurzydema, Elżbietę Myśliwiec oraz Teresę Tkocz. Kurzydem otrzymał 14 głosów, Myśliwiec 6, a Tkocz 12.

Sołtysem został więc Pan Krystian Kurzydem.

Mieszkańcy wybrali również radę sołecką.

W jej skład weszli:

Wiesław Krzyżok,

Artur Marcisz

Teresa Tkocz,

Marcin Fros,

Elżbieta Myśliwiec.

Gratulujemy nowo wybranym.