Historia filii nr 4

Logo Biblioteki Publicznej w Godowie

Logo Biblioteki Publicznej w Godowie

Filia nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej w Krostoszowicach powstała w 1980 r. Od tego czasu zmieniała swoją siedzibę trzykrotnie. W 1998 roku została przeniesiona do najstarszej części budynku tutejszej szkoły podstawowej. Zajmuje dwa pomieszczenia, w których mieści się wypożyczalnia książek i czasopism oraz czytelnia z księgozbiorem podręcznym wyposażona w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i sprzętu wielofunkcyjnego (ksero, fax, skaner). Sprzęt dostępny dla użytkowników pozyskano w 2011 r. z Programu Rozwoju Bibliotek.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności dwóch wsi Krostoszowice i Podbucze oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Księgozbiór liczy ponad 10 tys. woluminów. Wzbogacany jest na bieżąco w bestsellery, zarówno dla czytelników dorosłych, jak i najmłodszych oraz literaturę popularno-naukową.

Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami: Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym, Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej Wsi Krostoszowice ?Inter Krostoszowice? przejawia się poprzez organizację lekcji bibliotecznych, konkursów czy imprez czytelniczych (m. in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Urodziny Kubusia Puchatka, Światowy Dzień Pluszowego Misia) oraz realizację wspólnych projektów.

Opracowała Adriana Piwońska