Fundusz Sołecki

Logo Funduszu Sołeckiego

Logo Funduszu Sołeckiego

Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).

Poniżej w tabeli prezentacja realizacji Funduszu Sołeckiego w poszczególnych latach.

RokDostępna kwota w ramach Funduszu Sołeckiego Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego
2021ok. 41 000,00 złotychWykończenie budynku gminnego na kompleksie sportowo-rekreacyjnego „Orlik”, wykonanie projektu remontu odcinka ul. Olszyńskiej, zakup maszyny młotkowej do koszenia trawy, zakup geowłókniny i krzewów na skarpę czy boisku sportowym.
2020ok. 36 000,00 złotychModernizacja placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik" oraz zakup oraz montaż rolet na wiatę przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Orlik”.
2019ok. 35 000,00 złotychWykonania rolet na wiacie.
2018ok. 30 000,00 złotychZakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej oraz wykonanie urządzeń zabezpieczenia ruchu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym.
2017ok. 26 000,00 złotychZakup monitoringu na kompleks-sportowo rekreacyjny w Krostoszowicach, zakup kamery na plac zabaw przy szkole oraz zakup traktorka do sieczenia trawy na terenie sołectwa.
2016ok. 23 000,00 złotychWykonanie miejsca do grillowania na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Orlik" oraz wykonanie dalszej części płotka czy parkingu szkolnym .
2015ok. 23 000,00 złotychRenowacja płyty boiska Inter Krostoszowice.