Fundusz Sołecki

Logo Funduszu Sołeckiego

Logo Funduszu Sołeckiego

Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).

Poniżej w tabeli prezentacja realizacji Funduszu Sołeckiego w poszczególnych latach.

RokDostępna kwota w ramach Funduszu Sołeckiego Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego
2019ok. 35 00,00 złotychWykonania rolet na wiacie.
2018ok. 30 00,00 złotychZakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej oraz wykonanie urządzeń zabezpieczenia ruchu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym.
2017ok. 26 000,00 złotychZakup monitoringu na kompleks-sportowo rekreacyjny w Krostoszowicach, zakup kamery na plac zabaw przy szkole oraz zakup traktorka do sieczenia trawy na terenie sołectwa.
2016ok. 23 000,00 złotychWykonanie miejsca do grillowania na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Orlik" oraz wykonanie dalszej części płotka czy parkingu szkolnym .
2015ok. 23 000,00 złotychRenowacja płyty boiska Inter Krostoszowice.