Harmonogram wywozu śmieci

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Od 1 kwietnia 2017r. firmą odpowiedzialną za odbiór odpadów w Gminie Godów jest firma EKO-GLOB Janusz Kuczaty z siedzibą w Bełsznicy, przy ul. Raciborskiej 37.

Zgodnie  z  Uchwałą  nr  XXXI/215/2017  Rady  Gminy  Godów  z  dnia  27  marca  2017  r.   w   sprawie     wyboru    metody    ustalenia    opłaty    za   gospodarowanie    odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 1943), od 01 maja 2017 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi:

– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 11,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawki opłat za wywóz śmieci w okresie od 1stycznia do 30 kwietnia 2017 roku:

– selektywny 8,00* zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

zmieszany 24,00* zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

* stawka za I kwartał 2017 oraz miesiąc kwiecień. Nowa stawka ustalona zostanie po rozstrzygnięciu przetargu, wtedy otrzymają  Państwo  zawiadomienia  o  wysokości  opłaty i terminach płatności.

Nowe zasady odbioru odpadów komunalych od 1 kwietnia 2017 roku dostępne tutaj dyskietka.

Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice

MiesiącOdpady zmieszane – kubłyZbiórka selektywna – workiOdpady bioPopiółElektrośmieci i złom
Grudzień 2017721146, 20-
Styczeń 20181125114, 18-
Luty 2018152788, 22-
Marzec 2018152988, 22-
Kwiecień 2018122612, 265, 19-
Maj 201810, 242910, 2417-
Czerwiec 20187, 21146, 21-27
Lipiec 20185, 19265, 19--
Sierpień 20182, 17, 30232, 17, 30-9
Wrzesień 201813, 272013, 276-
Październik 201811254, 184, 18-
Listopad 2018822152, 15, 29-
Grudzień 20185201711, 21-
Źródło: Urząd Gminy Godów

Harmonogram wywozy odpadów wielkogabarytowych:

1) 2 maja 2018 oraz 22 października 2018

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standartowych kontenerach i workach na odpady komunalne. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: stare meble, zużyte opony, pralki, lodówki, telewizory i inny sprzęt RTV i AGD o znacznych gabarytach, dywan, wykładziny, armatura sanitarna, wózki, rowery i meble ogrodowe.

Terminy dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami:

– 15 marca

– 15 czerwca

– 15 września

– 15 grudnia

Podstawowe obowiązki Właścicieli posesji przy zbiórce odpadów komunalnych:

http://krostoszowice.pl/?p=900