Harmonogram wywozu śmieci

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Od 1 kwietnia 2017r. firmą odpowiedzialną za odbiór odpadów w Gminie Godów jest firma EKO-GLOB Janusz Kuczaty z siedzibą w Bełsznicy, przy ul. Raciborskiej 37.

Zgodnie  z  Uchwałą  nr  XXXI/215/2017  Rady  Gminy  Godów  z  dnia  27  marca  2017  r.   w   sprawie     wyboru    metody    ustalenia    opłaty    za   gospodarowanie    odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 1943), od 01 maja 2017 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi:

– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 11,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawki opłat za wywóz śmieci w okresie od 1stycznia do 30 kwietnia 2017 roku:

– selektywny 8,00* zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

zmieszany 24,00* zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

* stawka za I kwartał 2017 oraz miesiąc kwiecień. Nowa stawka ustalona zostanie po rozstrzygnięciu przetargu, wtedy otrzymają  Państwo  zawiadomienia  o  wysokości  opłaty i terminach płatności.

Nowe zasady odbioru odpadów komunalych od 1 kwietnia 2017 roku dostępne tutaj dyskietka.

Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice

MiesiącOdpady zmieszane – kubłyZbiórka selektywna – workiOdpady bioPopiółElektrośmieci i złom
Grudzień 20185201711,21-
Styczeń 2019163039, 23-
Luty 2019132756, 20-
Marzec 2019132056, 20-
Kwiecień 2019-----
Maj 2019-----
Czerwiec 2019-----
Lipiec 2019-----
Sierpień 2019-----
Wrzesień 2019-----
Październik 2019-----
Listopad 2019-----
Grudzień 2019-----
Źródło: Urząd Gminy Godów

Harmonogram wywozy odpadów wielkogabarytowych:

1) 2 maja 2018 oraz 22 października 2018

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standartowych kontenerach i workach na odpady komunalne. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: stare meble, zużyte opony, pralki, lodówki, telewizory i inny sprzęt RTV i AGD o znacznych gabarytach, dywan, wykładziny, armatura sanitarna, wózki, rowery i meble ogrodowe.

Terminy dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami:

– 15 marca

– 15 czerwca

– 15 września

– 15 grudnia

Podstawowe obowiązki Właścicieli posesji przy zbiórce odpadów komunalnych:

http://krostoszowice.pl/?p=900