Harmonogram wywozu śmieci

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/124/2020 Rady Gminy Godów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2020 r. poz. 5151) informujemy, iż od 01 sierpnia 2020 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 27,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji [stawka x ilość osób].

Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice

MiesiącOdpady zmieszane – kubłyZbiórka selektywna – workiOdpady bioPopiółElektrośmieci i złom
Grudzień 20212320169, 30-
Styczeń 20227202013, 27-
Luty 20224171710, 24-
Marzec 20224182411, 30-
Kwiecień 20226, 212113, 2813, 28-
Maj 20225, 191912, 2725-
Czerwiec 20226, 211310, 24-7
Lipiec 20226, 20148, 25--
Sierpień 20223, 19115, 23--
Wrzesień 20222, 16, 3082, 19, 3023-
Październik 202212, 28613, 275, 20-
Listopad 202221410, 2814, 29-
Grudzień 20222163013, 28-
Źródło: Urząd Gminy Godów

Punk selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 164/16 położonej w miejscowości Gołkowice, natomiast dojazd jest prowadzony z ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku.

PSZOK czynny jest:

  • w każdą środę w godzinach 11:00 -17:00,
  • sobotę w godzinach 8.00 – 14.00.

Harmonogram wywozy odpadów wielkogabarytowych:

1) 4 czerwca 2022 r 

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standartowych kontenerach i workach na odpady komunalne. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: stare meble, zużyte opony, pralki, lodówki, telewizory i inny sprzęt RTV i AGD o znacznych gabarytach, dywan, wykładziny, armatura sanitarna, wózki, rowery i meble ogrodowe.

Terminy dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał danego roku
  • do 15 czerwca za II kwartał danego roku
  • do 15 września za III kwartał danego roku
  • do 15 grudnia za IV kwartał danego roku