Harmonogram wywozu śmieci

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2020 r. poz. 5151) informujemy, iż od 01 stycznia 2023 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 36 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji [stawka x ilość osób].

Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice

MiesiącOdpady zmieszane – kubłyZbiórka selektywna – workiOdpady bioPopiółElektrośmieci i złom
Grudzień 20222163013, 28-
Styczeń 20231126184, 25-
Luty 2023152318, 22-
Marzec 2023152818, 22-
Kwiecień 202312, 26255, 1912, 26-
Maj 202310, 24266, 17, 312422
Czerwiec 20237, 212714, 28--
Lipiec 20235, 192612, 16--
Sierpień 20232, 16, 30289, 23--
Wrzesień 202313, 27266, 2013-
Październik 202311, 25264, 1811, 25-
Listopad 202324274, 158, 29-
Grudzień 20232022613, 27-
Źródło: Urząd Gminy Godów

Punk selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 164/16 położonej w miejscowości Gołkowice, natomiast dojazd jest prowadzony z ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku.

PSZOK czynny jest:

  • w każdą środę w godzinach 11:00 -17:00,
  • sobotę w godzinach 8.00 – 14.00.

Harmonogram wywozy odpadów wielkogabarytowych:

1) 22 maja 2022 r 

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach i workach na odpady komunalne. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: stare meble, zużyte opony, pralki, lodówki, telewizory i inny sprzęt RTV i AGD o znacznych gabarytach, dywan, wykładziny, armatura sanitarna, wózki, rowery i meble ogrodowe.

Terminy dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał danego roku
  • do 15 czerwca za II kwartał danego roku
  • do 15 września za III kwartał danego roku
  • do 15 grudnia za IV kwartał danego roku