Harmonogram wywozu śmieci

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informujemy, iż od 01 stycznia 2024 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 31 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a w przypadku samodzielnego kompostowania odpadów będzie to 28 zł.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji [stawka x ilość osób].

Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice

MiesiącOdpady zmieszane – kubłyZbiórka selektywna – workiOdpady bioPopiółElektrośmieci i złom
Grudzień 20232022613, 27-
Styczeń 202417, 2116510, 24-
Luty 2024285147, 21-
Marzec 2024205136, 27-
Kwiecień 202410, 2453, 17, 2910, 24-
Maj 20248, 22815, 29 8-
Czerwiec 20245, 19515, 26-21
Lipiec 20243, 17, 31410, 24--
Sierpień 202414, 2857, 21--
Wrzesień 202411, 2544, 1825-
Październik 20249, 2332, 16, 309, 23-
Listopad 202420615, 278, 20-
Grudzień 2024184114, 27-
Źródło: Urząd Gminy Godów

Punk selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 164/16 położonej w miejscowości Gołkowice, natomiast dojazd jest prowadzony z ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku.

PSZOK czynny jest:

  • w każdą środę w godzinach 11:00 -17:00,
  • sobotę w godzinach 8.00 – 14.00.

Harmonogram wywozy odpadów wielkogabarytowych:

1) 21 czerwca 2024 r 

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach i workach na odpady komunalne. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: stare meble, zużyte opony, pralki, lodówki, telewizory i inny sprzęt RTV i AGD o znacznych gabarytach, dywan, wykładziny, armatura sanitarna, wózki, rowery i meble ogrodowe.

Terminy dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał danego roku
  • do 15 czerwca za II kwartał danego roku
  • do 15 września za III kwartał danego roku
  • do 15 grudnia za IV kwartał danego roku