Harmonogram wywozu śmieci

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Od 1 kwietnia 2017 r. firmą odpowiedzialną za odbiór odpadów w Gminie Godów jest firma EKO-GLOB Janusz Kuczaty z siedzibą w Bełsznicy, przy ul. Raciborskiej 37.

Zgodnie  z  Uchwałą  nr IV/32/2019  Rady  Gminy  Godów  z  dnia  25 lutego 2019  r.   w   sprawie     wyboru    metody    ustalenia    opłaty    za   gospodarowanie    odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 1688), od 01 kwietnia 2019 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi:

– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawki opłat za wywóz śmieci w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku:

– selektywny 11,00* zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

zmieszany 30,00* zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

* stawka za I kwartał 2019.

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2017 roku dostępne tutaj dyskietka.

Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice

MiesiącOdpady zmieszane – kubłyZbiórka selektywna – workiOdpady bioPopiółElektrośmieci i złom
Grudzień 20185201711,21-
Styczeń 2019163039, 23-
Luty 2019132756, 20-
Marzec 2019132056, 20-
Kwiecień 201910233, 173, 17-
Maj 20199, 23309, 3016, 30-
Czerwiec 20196, 172713, 27-5
Lipiec 20194, 182511, 2511-
Sierpień 20191, 19, 29228, 22--
Wrzesień 201912, 26195, 195-
Październik 2019102410, 243, 17-
Listopad 20197212114, 28-
Grudzień 20195191912, 30-
Źródło: Urząd Gminy Godów

Harmonogram wywozy odpadów wielkogabarytowych:

1) 5 czerwca 2019 r

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standartowych kontenerach i workach na odpady komunalne. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: stare meble, zużyte opony, pralki, lodówki, telewizory i inny sprzęt RTV i AGD o znacznych gabarytach, dywan, wykładziny, armatura sanitarna, wózki, rowery i meble ogrodowe.

Terminy dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami:

– 15 marca

– 15 czerwca

– 15 września

– 15 grudnia

Podstawowe obowiązki Właścicieli posesji przy zbiórce odpadów komunalnych:

http://krostoszowice.pl/?p=900