Ptasia Grypa. Zakaz wstępu na Poldery Buków

PTASIA GRYPA

Informujemy, że z powodu ujawnienia na terenie powiatu raciborskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, Wojewoda Śląski 25 kwietnia wydał „Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik”.

Teren zbiornika wodnego Polder Buków oraz teren rezerwatu przyrody Łężczok zgodnie z par. 4 rozporządzenia zostały objęte czasowym ZAKAZU wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy służb oraz osób przez nie upoważnionych.

Oznacza to, że do 25 maja, tj. do dnia obowiązywania rozporządzenia, na teren Polderu Buków obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób postronnych, w tym dla wędkarzy, rowerzystów, turystów itp.

Informujemy, że złamanie zakazu wojewody jest przestępstwem z art. 78 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało zobowiązane do oznaczenia terenu objętego czasowym zakazem wstępu. Policja przygotowuje komunikaty głosowe ostrzegające przed przebywaniem na terenie polderu.

Z uwagi na zbliżający się długi weekend majowy apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu oraz ich gości o bezwzględne unikanie przebywania na terenie Polderu Buków.

Źródło: www.godow.pl