Drugi nabór wniosków o zakup węgla

Informujemy, że od 11 stycznia w Urzędzie Gminy w Godowie można składać wnioski o zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie na rok 2023. Formularze wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Godowie lub ze strony internetowej Gminy Godów oraz składać wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta.

Zgodnie z zapisami ustawy, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie do 30 kwietnia 2023 r. przysługuje osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, a także nie zakupiła wcześniej węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie poniżej 2000 zł w ilości ustalonej w ustawie (3 tony).

Uwaga! Na rok 2023 obowiązują nowe druki wniosków, inne niż te, na których mieszkańcy wnioskowali o zakup węgla do końca 2022 r. Druk wniosku można pobrać u dołu strony lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia.

WNIOSEK DO POBRANIA

Źródło: www.godow.pl