Przypominamy o obiowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

W związku z występującymi w ostatnich dniach obfitymi opadami śniegu, w oparciu o § 1 rozporządzenia nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, przypominamy o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków.

W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, należy podejmować działania zmierzające do usunięcia stwierdzonego śniegu i lodu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Źródło: www.godow.pl