Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

Gmina Godów przystąpiła do sprzedaży paliwa stałego w preferencyjnej cenie na sezon grzewczy 2022/2023. Obecnie sprzedaż realizowana jest na bieżąco, w ramach przekazywanych przez Polską Grupę Górniczą ilości poszczególnych sortymentów węgla. Cena węgla, w którego sprzedaży pośredniczy nasza gmina wynosi 1650 zł.

Procedura sprzedaży węgla przedstawia się w następujący sposób:

1. W przypadku uzyskania informacji z PGG o przydzieleniu Gminie Godów partii określonego rodzaju węgla pracownik Urzędu Gminy w Godowie informuje telefonicznie wnioskodawcę, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie, o możliwości zakupu wnioskowanego przez niego rodzaju węgla.

Sortymenty węgla zagwarantowane naszej gminie przez PGG:

  • orzech (KWK ROW Ruch Marcel),
  • ekogroszek Karlik (KWK Piast – Ziemowit Ruch Wola),
  • groszek (KWK ROW Ruch Marcel),
  • kostka (KWK ROW Ruch Jankowice)

2. Ilość poszczególnych sortymentów węgla przyznanego przez PGG jest ograniczona. W dniu dzisiejszym przekazany został do PGG w Katowicach wniosek o zmianę złożonej przez PGG oferty węgla dla Gminy Godów poprzez zwiększenie wolumenu ekogroszku oraz orzecha, które obecnie nie pokrywają w całości zapotrzebowania wynikającego z wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przewiduje się, iż wszyscy uprawnieni wnioskodawcy będą mieć możliwość zakupu wybranego rodzaju sortymentu węgla.
W przypadku kiedy PGG nie rozpatrzy pozytywnie wniosku Gminy, nasz pracownik proponować będzie wnioskodawcom inny sortyment węgla – taki, którego PGG zagwarantowało w nadmiarze w stosunku do potrzeb – tj. groszek zamiast ekogroszku i kostkę zamiast orzecha.

3. W przypadku wyrażenia zainteresowania zakupem oferowanego węgla, wnioskodawca musi odebrać w Urzędzie Gminy w Godowie fakturę pro-forma.

4. Po odbiorze faktury pro-forma, w terminie 7 dni od jej odbioru, na wskazany w fakturze pro-forma numer rachunku bankowego należy uiścić wskazaną kwotę – czyli 1650 zł za 1 tonę (2475 zł za 1,5 tony). Kwotę można uiścić w placówce Banku Spółdzielczego w Godowie bądź też za pośrednictwem przelewu. Następnie z dowodem wpłaty należy udać się do Urzędu Gminy po odbiór faktury sprzedaży paliwa. W przypadku, gdy oferowany węgiel wnioskodawcy jednak nie odpowiada lub rezygnuje z zakupu, faktury nie musi opłaca.

5. Z odebraną z Urzędu Gminy fakturą sprzedaży paliwa należy udać się do składu węgla „Transport Ciężki i Handel Skład Opału Mariola Mrozowska” przy ul. 1 Maja 55 w Godowie, w celu ustalenia szczegółów odbioru węgla.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się pod numerem tel. 32 47 65 065 wew. 33.

Przypominamy – nabór wniosków o zakup 1,5 t węgla w preferencyjnej cenie trwa w Gminie Godów do 12 grudnia.

Źródło: www.godow.pl