Informacja o planowanym naborze wniosków na zakup węgla

Informujemy, że od 21 listopada w Urzędzie Gminy w Godowie będzie można składać wnioski o zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie na rok 2022. Formularze wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Godowie lub na stronie internetowej Gminy Godów oraz składać wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta.

Zdając sobie sprawę z zapotrzebowania części mieszkańców na węgiel, Gmina Godów przystąpiła do programu dystrybucji węgla w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych już 2 listopada. Obecnie oczekujemy na przesłanie stosownej umowy od Polskiej Grupy Górniczej, która została wskazana naszej gminie jako podmiot wprowadzający węgiel w preferencyjnej cenie.

Uwaga! Gmina złożyła zapotrzebowanie na węgiel w sortymentach orzech i groszek/ekogroszek. PGG poinformowała nas, że zamówienie określonego sortymentu przez Gminę nie przesądza jednak, że dokładnie taki sam sortyment zostanie gminie wydany do sprzedaży mieszkańcom. Z tego względu złożenie wniosku nie przesądza, że wnioskodawca na pewno będzie mógł zakupić węgiel w takim sortymencie, o jaki zawnioskował.

Zgodnie z zapisami ustawy, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie do końca 2022 r. przysługuje osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, a także nie zakupiła wcześniej węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie poniżej 2000 zł w ilości ustalonej w ustawie (co najmniej 1,5 tony)

Wnioski będzie można składać do 12 grudnia.

Wniosek do pobranie na stronie www.godow.pl

Link:

view (godow.pl)

Źródło: www.godow.pl