Zgłoś zainteresowanie zakupem węgla

Gmina Godów zamierza włączyć się do akcji sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie, czyli do 2 tysięcy złotych. By poznać skalę potrzeb w tym zakresie Wójt Gminy Godów prosi zainteresowanych mieszkańców o wypełnienie ankiety.

Ankietę można wypełnić w następujący sposób:

  • w formie on-line,
  • lub pobrać formularz ankiety, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w Godowie przy ul. 1 Maja 53 do Biura Obsługi Klienta,
  • lub pobrać formularz ankiety w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Godowie przy ul. 1 Maja 53 i po wypełnieniu złożyć go w tym samym miejscu.

Wypełnioną ankietę należy złożyć do 4.11.2022. Wnioski będą możliwe do składania dopiero po wejściu w życie stosownych przepisów.

Źródło: www.godow.pl