WAŻNE – złóż deklarację do CEEB!

W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na nasze zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych, niesprawnych kotłów – tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji.

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na świecie i stanowi także istotny problem w krajach UE. W Polsce poblem smogu występuje co najmniej od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw, są główną przyczyną występowania smogu w naszym kraju. Dlatego koniecznym stało się stworzenie centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), która pozwoli na zinwentaryzowanie danych dot. stanu budynków i zaradzenie problemowi w sposób kompleksowy. 

Celem stworzenia bazy, o której mowa, jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie też mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Począwszy od dnia 1 lipca br., każdy właściciel budynku bądź zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, ma obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację, w której określi, w jaki sposób ogrzewa swoje pomieszczenia. Chodzi zarówno o budynku mieszkalne, jak i te niezamieszkałe, w których na przykład prowadzona jest działalność gospodarcza. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Jeśli zaś chodzi o nowo powstałe obiekty, to jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Formularz deklaracji można porać pod linkiem: www.zone.gunb.gov.pl – wystarczy kliknąć w „złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać.