Informacja o złożonych wnioskach na wymianę źródła ciepła w ramach PONE

Wójt Gminy Godów wraz z Radą Gminy Godów informuje, że w ramach naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na wymianę źródła ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  na terenie Gminy Godów w terminie od 24 marca do 9 kwietnia 2021 r wpłynęło 519 wniosków o udzielenie dofinansowania, w tym na:

  • wymianę tradycyjnego kotła węglowego na kocioł gazowy – 276 wniosków (planowana liczba dotacji – 130)
  • wymianę tradycyjnego kotła węglowego na kocioł 5 klasy ekogroszek – 214 wniosków (planowana liczba dotacji – 135)
  • wymianę tradycyjnego kotła węglowego na pompę ciepła – 21 wniosków (planowana liczba dotacji – 12)
  • wymianę tradycyjnego kotła węglowego na biomasę (pellet) – 8 wniosków (planowana liczba dotacji – 5).

W tegorocznym budżecie zostało zabezpieczone na ten cel 1.000.000,00 złotych, jednak biorąc pod uwagę ilość wniosków, które wpłynęły podczas naboru kwota dotacji zostanie zwiększona o kolejne 875.000 złotych ze środków własnych Gminy Godów.

W dniu 29 kwietnia przedłożony zostanie Radzie Gminy Godów do uchwalenia projekt aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów oraz zmian w budżecie. Przyjęcie powyższych zmian przez Radę Gminy będzie oznaczało, że każdy kto złożył wniosek i spełni wymogi formalne uzyska dofinansowanie. Umowy po weryfikacji wniosków będą zawierane w maju 2021 r. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania umowy.

Uwaga! Wszystkie koszty kwalifikowane liczone są od daty podpisania umowy! Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie będą kwalifikowane do dofinansowania.

Wójt Gminy Godów
/-/ mgr inż Mariusz Adamczyk