Funkcjonowanie Urzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy!


Informuję, że od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania w Urzędzie Gminy w Godowie wprowadza się ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów.

Prosimy o kontakt z urzędem w formie:

  • telefonicznej,
  • mailowej,
  • za pośrednictwem ePUAP,
  • drogą pocztową poprzez wrzucenie koperty (dokumentu, wniosku, podania, informacji) do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu

Sprawy, które wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty (daty i godziny) z poszczególnymi pracownikami.

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem.

Lista kontaktowa do urzędu:

  • telefonicznie

+48 32 47 65 065 wew. 10 – Biuro Obsługi Klienta
+48 32 47 65 100 wew. 22 – sekretariat
+48 32 47 65 065 wew. 13 – Urząd Stanu Cywilnego

Źrodło: www.godow.pl