Nabór wniosków na dofinansowanie w roku 2021 na wymianę węgłowych zasypowych piecy

Szanowni Mieszkańcy!!!

Wójt Gminy Godów informuje, że w dniach od 24.03.2021 r. do 09.04.2021 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie w roku 2021 dofinansowania na wymianę węglowych, zasypowych kotłów centralnego ogrzewania na: kotły gazowe, kotły węglowe 5 klasy z automatycznym podawaniem paliwa, kotły na biomasę 5 klasy, lub pompy ciepła.

Wniosek o udzielenie dofinansowania, wraz z wymaganymi załącznikami, udostępniony jest na stronie internetowej Gminy pod adresem www.godow.pl, w zakładce : Dla mieszkańca/Ekologia/Program Ograniczenia Niskiej Emisji, oraz w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty w formie papierowej należy czytelnie wypełnić i złożyć do urny znajdującej się przy drzwiach Urzędu Gminy Godów, lub w wersji elektronicznej przesłać na adres: pone@godow.pl

Na wybrany rodzaj źródła ciepła można złożyć tylko jeden wniosek w określonym terminie naboru, w przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków niż liczba dotacji dla poszczególnego wariantu źródła ciepła zostanie przeprowadzone losowanie zakwalifikowanych osób. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin  udzielania dotacji dla osób fizycznych biorących udział w Programie Ograniczania Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022 określa Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Godów z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/162/2020 z dnia 21 grudnia 2020r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/174/2021 z  dnia 8 lutego 2021 roku Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022 w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska (dostępne pod adresem:  www.godow.pl,  Biuletyn Informacji Publicznej). 

Uwaga : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu gazowego kotła CO wymaga  wykonania projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę. Organem właściwym w sprawie pozwolenia na budowę jest Starosta Wodzisławski.  

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Godów pod nr tel. 32 476 50 65, wewn. 23.

Uwaga: W przypadku 1 właściciela nieruchomości należy złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub inny dokument potwierdzający własność (np. akt notarialny, odpis z Księgi Wieczystej, wydruk z elektronicznej księgi wieczystej)
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdy jest więcej niż 1 właściciel nieruchomości należy złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania podpisany przez wnioskodawcę
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub inny dokument potwierdzający własność podpisany przez wnioskodawcę
  3. Zgody na realizację inwestycji od każdego współwłaściciela
  4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych od każdego współwłaściciela

Źródło: www.godow.pl