Dotacja celowa na przyłącza kanalizacji sanitarnej

SZANOWNI MIESZKAŃCY SOŁECTWA KROSTOSZOWICE!

Informujemy, iż właściciele posesji, którzy podłączą swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie do 12.03.2021r. mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę przyłącza kanalizacyjnego w wysokości do 800zł, zaś po wyznaczonym terminie maksymalna kwota dotacji będzie wynosić do 400zł.W celu uzyskania dofinansowania należy PRZED REALIZACJĄ ZADANIA złożyć w Urzędzie Gminy Godów wniosek w sprawie dotacji celowej na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej (wraz z załącznikiem w postaci warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej uzyskanych w JZWiK S.A.), następnie należy podpisać umowę dotacyjną, po czym można realizować przedsięwzięcie.

Źródło: www.godow.pl