Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy w Godowie – OD 19.10.2020

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników oraz w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, Urząd Gminy Godów w dalszym ciągu i do odwołania będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Z dniem 19 października 2020 r. Urząd Gminy Godów będzie czynny w dni robocze, w następujących w godzinach:

 1. w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 12.30 i od 13.00 do 17.00,
 2. od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 12.30 i od 13.00 do 15.00,
 3. w piątek w godzinach od 7.00 do 12.30 i od 13.00 do 14.00.

Przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów – według określonych zasad. 
Warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej obsługi jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty z pracownikiem danego biura.

Prosimy klientów o zachowanie poniższych zasad:

 • na spotkanie należy przybyć punktualnie,
 • klienci oczekujący na wejście przed budynkiem Urzędu zobowiązani są do zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
 • aby wejść do budynku, należy zasłonić nos i usta,
 • po wejściu do budynku Urzędu obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
 • przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko 1 klient (nie dotyczy opiekunów/kuratorów osób niepełnosprawnych, starszych oraz małoletnich) oraz pracownik/pracownicy Urzędu,
 • na terenie Urzędu klient może poruszać się tylko w obecności pracownika biura związanego z przedmiotem wizyty,
 • po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Urzędu – do wyjścia klienta odprowadzi pracownik urzędu.

Na terenie urzędu wyznaczone jest miejsce, przegrodzone przesłonką pleksi, służące do kontaktów mieszkańców z pracownikami. Stanowisko jest na bieżąco dezynfekowane.

Zachęcamy, aby kontakt klientów z pracownikami Urzędu następował w dalszym ciągu telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem ePUAP.

W dalszym ciągu przy wejściu do budynku Urzędu umieszczona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu ) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie. Wszelkich opłat w dalszym ciągu należy dokonywać przelewem.

Przypominamy podstawową listę kontaktową do urzędu:

 • telefonicznie +48 32 47 65 065 wew. 10 – Biuro Obsługi Klienta
  +48 32 47 65 100 wew. 22 – sekretariat
  +48 32 47 65 065 wew. 13 – Urząd Stanu Cywilnego
 • przez e-mail – gmina@godow.pl
 • przez platformę ePUAP

Źródło: www.godow.pl