Zebranie Wiejskie – Fundusz Sołecki 2021

zebranieSzanowni Mieszkańcy zebranie wiejskie to nie tylko okazja do spotkania się z przedstawicielami urzędu. Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy, który jako jedyny ma prawo zatwierdzić podział środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021. Zebranie Wiejskie, na którym dokonamy tego podziału odbędzie się w środę 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej.

Zachęca do przygotowania sobie propozycji, które mogą być realizowane z Funduszu Sołeckiego oraz ich zaprezentowanie na Zebraniu Wiejskim. Zgodnie z ustawa o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które: są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sołtys wraz z Radą Sołecką