Wsparcie Fundacji JSW na zakup nowych komputerów do pracowni informatycznej

W dniu 14 kwietnia br została podpisana umowa darowizny pomiędzy Fundacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej a Szkołą Podstawową w Krostoszowicach.

Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji JSW Nasza Szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt komputerowy, który wykorzystywany będzie przez uczniów.  Pozyskane środki z Fundacji JSW to kwota 18 000,00 zł. Dzięki tym środkom i wkładowi własnemu zakupiono  8 nowoczesnych stanowisk komputerowych do pracowni informatycznej za 20 000,00 zł z przeznaczeniem edukacyjnym dla wszystkich uczniów szkoły. Zatem baza dydaktyczna naszej placówki została solidnie wzbogacona. Dziękujemy za pomoc przy realizacji tego zadania wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania tych środków, przede wszystkim zarządowi Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który kolejny raz wsparł finansowo realizację działań edukacyjnych na terenie Gminy Godów.

W imieniu SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ dziękujemy Fundacji JSW za przekazane darowizny.