PONE – przedłużony nabór wniosków

Wójt Gminy Godów informuje, że nabór wniosków o udzielenie w roku 2020 dofinansowania na wymianę węglowych pieców centralnego ogrzewania z ręcznym załadunkiem paliwa (bez podajników) na kotły gazowe, w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Godów, kontynuowany będzie do dnia 25 maja 2020 r. włącznie.

Wniosek o udzielenie dofinansowania, wraz z wymaganymi załącznikami, udostępniony jest na stronie internetowej Gminy pod adresem www.godow.pl, w zakładce: Dla mieszkańca/Ekologia/Program Ograniczenia Niskiej Emisji. 

Druki dostępne będą również  przy wejściu do budynku Urzędu Gminy. Wnioski składać można elektronicznie na adres: pone2020@godow.pl, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio do skrzynki podawczej opisanej „PONE 2020” i zlokalizowanej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy. Skrzynka dostępna będzie w poniedziałki od godziny 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30 i w piątki od  godziny 7.30 do 12.30.

Regulamin  udzielania dotacji dla osób fizycznych biorących udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020 określa Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Godów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska, zmieniona Uchwałą nr IX/54/2019 Rady Gminy Godów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Uwaga: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu gazowego kotła CO wymaga  wykonania projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę. Organem właściwym w sprawie pozwolenia na budowę jest Starosta Wodzisławski.

Źródło: www.godow.pl