Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców będących w izolacji domowej

Urząd Gminy Godów informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19, osoby będące w izolacji domowej u których został stwierdzony pozytywny wynik zakażenia wirusem SARS-CoV-2, winny kontaktować się telefonicznie z firmą komunalną obsługująca teren Gminy Godów, tj. PPUH Komunalnik Sp z o.o., ul. Kolejowa 30 w Jastrzębiu Zdroju pod nr telefonu 32 47 626 28, Kom. 602494264 lub 602494092 w celu uzgodnienia dogodnych, indywidualnych terminów wywozów odpadów komunalnych zgodnie z zaleceniami.