Wznowienie przyjęć w Szpitalu w Wodzisławiu i Rydułtowach

oDrodzy Mieszkańcy, informuje, że z dniem 17 kwietnia 2020 r. od godz. 08:00 zostały wznowione przyjęcia pacjentów w Izbach Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach oraz w Oddziałach Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, a także w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim będzie funkcjonować ambulatorium urazowo-ortopedyczne, jednakże bez możliwości hospitalizacji pacjentów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Oddziały zabiegowe tj. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ginekologiczno – Położniczy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddział Neonatologiczny będą sukcesywnie uruchamiane w terminie późniejszym, po zakończeniu na tych oddziałach dochodzenia epidemiologicznego i powrocie do pracy personelu objętego kwarantanną.

Konieczność zawieszenia działalności leczniczej przez ww. oddziały podyktowana jest uzyskaniem pozytywnych wyników testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu oraz pacjentów Szpitala oraz wiążącą się z tym koniecznością przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, jak również przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń.