Apel o pomoc dla osób starszych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Godów!

Wśród nad żyją osoby starsze, niepełnosprawne, chore, samotne. Są to osoby najbardziej podatne na zarażenie koronawirusem. Chcemy maksymalnie chronić je przed tym niebezpieczeństwem.

Większość seniorów przebywa w domach i jest to dla nich najbezpieczniejsze miejsce. W miarę możliwości powinni unikać wychodzenia na zewnątrz i ograniczać je do niezbędnego minimum.
W przypadku osób najbardziej potrzebujących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie zapewnia wsparcie pracowników socjalnych. Nie jesteśmy jednak w stanie pomóc wszystkim potrzebującym w załatwianiu najpilniejszych spraw.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z apelem:
zastanówcie się, czy w waszym sąsiedztwie, na waszej ulicy, mieszka osoba starsza, która potrzebuje pomocy. Idąc na zakupy, zaoferujcie pomoc. Okażcie solidarność ze swoimi sąsiadami. Zaoferujcie pomoc sąsiedzką.
Do seniorów mam zaś apel – nie dawajcie pieniędzy na zakupy osobom, których nie znacie.

Informuję że osoby, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji i nie mogą liczyć na wsparcie rodziny, ani sąsiadów powinny zgłaszać potrzebę pomocy telefonicznie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie tel. 32 4727733, 32 4667011, (w godzinach od 700 do 1500) lub 508329141 (całodobowo).