Zamknięcie Urzędu Gminy w Godowie dla klientów

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz decyzją o czasowym zamknięciu szkół i innych placówek oświatowych i wychowawczych, mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców, a także odpowiedzialność za pracowników Urzędu wprowadzam kolejne zmiany w działalności Urzędu Gminy w Godowie.

Od poniedziałku, 16 marca do 31 marca włącznie Urząd Gminy w Godowie, bę

dzie zamknięty dla klientów!

Wszelkie sprawy urzędowe załatwiać będzie można:

Dokonywanie płatności zalecane jest przez wykonywanie przelewów elektronicznych.

W sytuacjach losowych, bądź w sprawach wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, klienci przyjmowani będą we wskazanym miejscu i czasie. Należy umówić się telefonicznie, w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Decyzja podjęta przez Wójta Gminy Godów jest zgodna z ogólnopolskimi działaniami, opartymi na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu. Może wydawać się radykalna, ale jest niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Godów.

Wójt Gminy Godów

(-) Mariusz Adamczyk