Koronawirus – Informacje

Informacje dotycząca zagrożenia zakażeniem koronawirusem

Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590.

W razie podejrzenia zakażeniem koronawirusem można także dzwonić pod nr 112.

Spot informacyjny zawierający podstawowe informacje o koronawirusie – kliknij

Podstawowe informacje koronawirusie

Koronawirus SARS-CoV-2 (wywołujący chorobę COVID-19) jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczy). Przenoszony jest drogą kropelkową (przez aerozol, np. w wydychanym powietrzu, ślinie) oraz przez dotyk – wirus przedostaje się na dłoń, a następnie wnika do organizmu przez dotknięcie oka, ust, języka lub spożywany pokarm itd. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z Chin z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Objawy choroby

Objawy choroby COVID-19 obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zalecenia dla mieszkańców

Podstawowe zasady zachowania się w celu minimalizacji ryzyka zarażenia wirusem to:

 1. częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem lub dezynfekowanie rąk środkiem na bazie alkoholu – w szczególności podczas podróży,
 2. zasłanianie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową,
 3. opcjonalnie używanie maseczki w celu ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa drogą wydechową (dotyczy wyłącznie osób chorych lub które podejrzewają, że mogły zostać zarażone), unikanie dotykania maseczki,
 4. unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 5. stosowanie bezpieczniej odległości od osób, które mają objawy choroby ze strony układu oddechowego, np. kaszel, katar, bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi,
 6. unikanie zbiorowisk ludzi, miejsc publicznych, zatłoczonych,
 7. nie posyłanie przeziębionych dzieci do przedszkola czy szkoły,
 8. unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
 9. rezygnacja z wycieczek i podróży do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa -rezygnacja z podróży do miejsc, w których podejrzewa się utrzymującą się transmisję wirusa miedzy ludźmi,
 10. unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
 11. przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną,
 12. sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Miejsca podwyższonego ryzyka

Zaleca się rezygnację z podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich. Jeśli byłeś ostatnio w wyszczególnionych wyżej państwach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (dane kontaktowe podane na końcu artykułu) lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Chory jest źródłem zakażenia innych

Uwaga. Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni. Dlatego w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, zaleca się, ażeby dana osoba, która nie ma jeszcze objawów, pozostała w domu. Należy unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Jeżeli jesteś przeziębiony – pozostań w domu. Nie korzystaj bez uzasadnionej potrzeby z usług ośrodków zdrowia, placówek, urzędów, innych jednostek użyteczności publicznej. Uchroni Cię to przed możliwym zarażeniem wirusem, a jeżeli sam jesteś chory – uchroni to inne osoby.

Pamiętaj, nie zgłaszaj się do izby przyjęć, na Szpitalny Oddział Ratunkowy ani do ośrodka zdrowia (przychodni podstawowej opieki zdrowotnej), chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

PSSE Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 3
Telefony:

telefon alarmowy: 601 499 841
32 456 38 10
32 456 38 11
32 456 38 12
fax: 32 455 15 96
email: sekretariat@psse.wodzislaw.pl

Link do strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego – aktualności