Akcja edukacyjna w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwo stałe

W związku uchwałą Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe publikujemy ulotki informacyjne jak ekologicznie palić w piecu.

Ulotki:

Czyste ciepło w Moim domu z paliw stałych

Palenie od góry