Termin zapłaty podatku

logo Gminy Godów

Przypominamy, że w dniu 16 września 2019 r. upływa termin płatności:

– III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,

– III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat należy dokonywać na rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych i informacjach w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłaty w punktach Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój są wolne od dodatkowych opłat bankowych.