Budowa kanalizacji sanitarnej

W związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice w Gminie Godów etap. 1 cz. 2 (GRK7)” zamieszczamy poniżej mapę z zakresem robót oraz harmonogram tych robót.

Mapa z zakresem robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Krostoszowicach dostępna jest tutaj.
Harmonogram robót ww. inwestycji dostępny jest tutaj.