Utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Wąwozowej w Krostoszowicach

Szanowni mieszkańcy informuje się, iż w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Krostoszowice, dnia 18 marca 2019 o godz. 9.00, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego na ulicy Wąwozowej.

Zwracamy się do kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Właścicieli posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, prosimy o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w procesie budowlanym. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia  w komunikacji drogowej oraz inne niedogodności w obszarze inwestycji.

Źródło: www.godow.pl