Terminy płatności

Szanowni mieszkańcy przypomina, że w dniu 15 marca 2019 r.  upływa termin płatności:
  – I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
    fizycznych,

  – I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat należy dokonywać na rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych i informacjach w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłaty w punktach Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój są wolne od dodatkowych opłat bankowych.