Informacja odnośnie opłaty oraz podatku za III kwartał 2017 roku

Szanowni mieszkańcy sołectwa przypominany, że w dniu 17 września 201 r. upływa termin płatności:
– III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
– III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat należy dokonywać na rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych i informacjach w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłaty w punktach Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój są wolne od dodatkowych opłat bankowych.