Jest kasa dla sołectw na place zabaw i drogi

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Największym beneficjentem tej pomocy w powiecie wodzisławskim okazują się sołectwa gminy Godów.

O pomoc finansową mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne rady sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowały zadania inwestycyjne. W budżecie województwa zarezerwowano na ich wsparcie około 4,8 mln zł. – Chcemy oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują – komentował marszałek Wojciech Saługa, kiedy w marcu bieżącego roku ogłaszano konkurs.

Na liście rankingowej znalazły się 343 projekty do otrzymania wsparcia z budżetu Województwa Śląskiego. Dotyczą one m.in. rozbudowy lub remontu infrastruktury drogowej. Sołectwa mają też szansę doposażenia swoich zespołów folklorystycznych i sportowych. Wsparcie z budżetu województwa obejmuje także organizację wydarzeń i imprez lokalnych.

Z listy rankingowej wynika, że w powiecie wodzisławskim dofinansowanie otrzyma 6 sołectw. Większość z nich to sołectwa z gminy Godów. Sołectwo Godów otrzyma nieco ponad 13 tys. zł na zakup strojów ludowych dla miejscowego KGW i zespołu Ballada (całkowity koszt zakupu to 27 tys. zł). Gołkowice otrzymają dwa dofinansowania: jedno w kwocie prawie 3,5 tys. zł na stworzenie punktów wypoczynkowych (całkowity koszt 7 tys. zł), drugie w kwocie ponad 16 tys. zł na budowę placu zabaw przy przedszkolu (całkowity koszt to nieci ponad 33 tys. zł). Krostoszowice otrzymają prawie 20 tys. zł na budowę placu zabaw przy szkole (całkowity koszt to około 40 tys. zł), zaś Podbucze dostanie nieco ponad 6 tys. zł na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (całkowity koszt to 12,6 tys. zł). Połomia otrzyma 60 tys. zł na modernizację zespołu figuralnego przy dawnej farze (o czym informowaliśmy w ubiegłym numerze NW). Również 60 tys. zł otrzyma Rogów na przebudowę odnogi ul. Wyzwolenia. Koszt tej inwestycji oszacowano na 75 tys. zł.

Dofinansowanie zadań nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej 25 czerwca tego roku.

Źródło:www.nowiny.pl