II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Godów przypomina, że w dniu 15 czerwca 2018 r. upływa termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.