„Przełącz się na gaz” – spotkanie z mieszkańcami i Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Godów

Gmina Godów informuje, że w ślad za podpisanym w maju porozumieniem pomiędzy gminą a PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami PGNiG. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o możliwościach rozpoczęcia korzystania z gazu i szacunkowych kosztach inwestycji.
Dodatkowo po spotkaniu, do godz. 14:00 na sali posiedzeń będzie uruchomiony Punkt Informacyjny PGNiG, w którym także będzie można uzyskać wszystkie informacje dotyczące projektu „Przełącz się na gaz”.

Źródło: www.godow.pl