Uczniowie „ochrzcili” nową pracownię. W takiej chce się uczyć

ciastoSztuczny wulkan, balon, który choć dociskany do gwoździ nie pękał, sekcja martwej żaby – we wtorek 22 maja uczniowie z grupy „Eko-aktywni” Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach zaprezentowali możliwości, jakie daje im nowa pracowania do nauki fizyki, chemii, geografii i biologii, tzw. Zielona Pracownia.

Pracownia powstała w ramach programu „Zielona Pracownia”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 4 lat WFOŚiGW organizuje nabór wniosków na wyposażenie pracowni. Zainteresowanie jest ogromne, więc aby zdobyć środki trzeba złożyć naprawdę dobrze przygotowany wniosek. – Odpadają nawet te wnioski, które spełniają wymogi formalne. Środki mamy ograniczone, a zainteresowanie jest ogromne – podkreśla Ewa Cofała z WFOŚiGW, która przyjechała z Katowic na otwarcie pracowni w Krostoszowicach. – Zainteresowanie pozyskaniem środków na Zielone Pracownie jest tym większe, że weszła w życie reforma szkolnictwa, a w wielu podstawówkach brakuje pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych – przypomina Bronisław Karasek, radny sejmiku wojewódzkiego z ramienia PSL i członek rady nadzorczej WFOŚiGW, który również przyjechał na otwarcie pracowni.

SP w Krostoszowicach była bowiem jedyną placówką w powiecie wodzisławskim, która w trzeciej edycji naboru uzyskała dofinansowanie do wyposażenia, otwartej oficjalnie 22 maja pracowni. – Otrzymaliśmy ponad 32 tys. zł. Dla naszej szkoły to bardzo dużo – przyznaje Marzena Sitko, dyrektor SP Krostoszowice, dziękując zespołowi osób, które wniosek przygotowały i go wspierały. – To była naprawdę praca zespołowa – zaznacza Sitko.

Zaproszonym gościom –  wśród których byli także wójt Godowa Mariusz Adamczyk, a także członek rady sołeckiej Krostoszowic Kamil Gąsior, który pomógł napisać projekt i zachęcał szkołę do jego złożenia – uczniowie zaprezentowali możliwości jakie daje im pracownia. Przede wszystkim możliwość przeprowadzania doświadczeń z chemii i fizyki, przez co nauka tych przedmiotów powinna być bardziej ciekawa i atrakcyjna dla uczniów. Młodzi pasjonaci nauk przyrodniczych przygotowali kilka eksperymentów, bardzo ciekawych. Jeden z nich zakończyło się nieco bardziej efektownie niż przewidywano, bo plamami na suficie. – Pracownia została ochrzczona – żartowali goście, którzy podziwiali eksperymenty.

W ramach pozyskanych środków zakupione zostały meble, odczynniki chemiczne, różne pomoce naukowe np. tablica multimedialna, laptop, wyświetlacz. A także np. specjalnie przygotowane żaby, na których uczniowie mogą uczyć się budowy ciała tych płazów. – Taki sposób nauki jest o wiele ciekawszy, niż oglądanie rysunków w książkach lub na planszach – podkreślają uczniowie.

GALERIA ZDJĘĆ

Źródło: www.nowiny.pl