Ogłoszenie Wójta Gminy Godów o prowadzeniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Urząd Gminy Godów informuje, iż w dniach od 27.04.2018 r. do 27.05.2018 r. na terenie Gminy Godów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu/azbest