Program SMOG STOP – edycja 2018

STOP SMOG LOGO

STOP SMOG LOGO

W dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji – Edycja 2018″.

Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwartał 2018 roku.

Warunki uczestnictwa w Programie SMOG STOP edycja 2018:
•beneficjentami Programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
•przez jednorodzinny budynek mieszkalny rozumiany będzie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,
•do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą faktury wystawione i wydatki poniesione po 31.05.2018 roku,
•zakończenie zadania nie może nastąpić przed 1.06.2018 r.,
Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz Regulaminu Naboru dla Programu SMOG STOP – Edycja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl

Obecnie trwają intensywne prace Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowaniem Regulaminu Naboru do Programu SMOG STOP, który zawierał będzie informacje o tym:
•kiedy odbędzie się nabór wniosków o dotację,
•kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe,
•jaki zakres rzeczowy objęty będzie dofinansowaniem,
•jaka będzie wysokość dofinansowania,
•czy można będzie łączyć dotację Funduszu z innym wsparciem finansowym,
•jakie dokumenty będzie należało przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.