Nabór deklaracji na wymianę kotłów w latach 2019-2020

PONEWójt Gminy informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców (160 złożonych deklaracji w marcu) wydłużeniu uległ termin naboru deklaracji dla osób chcąch ubiegać się o dotację do wymiany kotłów zasypowych na kotły z podajnikiem klasy 5, gazowe oraz inne działania z zakresu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie Gminy Godów realizowanego z powodzeniem od 2013r.
Mieszkańcy obok uczestnictwa w przedmiotowym programie mogą również ubiegać się indywidualnie o dotacje z innych źródeł np. WFOŚiGW w Katowicach.
Nabór deklaracji ma na celu dokonanie rozeznania ilościowego i rzeczowego jakie mieszkańcy planują realizować.
Złożenie deklaracji zapewnia pierszeństwo podczas rozpatrywania wniosków, na które nabory zostaną przeprowadzone w roku 2019 i 2020.
Wzór deklaracji dostępny w Urzędzie Gminy oraz tutaj

Termin naboru : do 30 kwietnia 2018r.

Przypomina się, że osoby które złożyły deklaracje na rok 2018, zostaną pisemnie poinformowane o terminie naboru wniosków. Planowany termin maj, czerwiec 2018r. (uzależniony od zakończenia procedury pozyskania dotacji z WFOŚiGW W Katowicach).
Realizację programu prowadzi Referat Inwestycji, ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tel 32 47 65 065 wew. 23.

Źródło: www.godow.pl