Termin płatności podatku

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Przypomina się mieszkańcom, że w dniu 15 marca 2018 r. upływa termin płatności:
– I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
– I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.